IncrediMail 2 6.6.0.5288

IncrediMail 2 6.6.0.5288

IncrediMail Ltd. – 10,8MB – Freeware – Windows
ra khỏi 184 phiếu
Editor's Choice Award 4 Stars User Rating
IncrediMail là một niềm vui, mạnh mẽ và thân thiện thư điện tử chương trình có sẵn cho tất cả mọi người miễn phí. IncrediMail cho phép bạn thêm 1000 Email nguồn gốc, biểu tượng cảm xúc, Ecards, âm thanh, hình ảnh động, và hiệu ứng 3D vào email của bạn. Bạn cũng có được niềm vui hoạt hình nhân vật để thông báo cho bạn về đến email.

IncrediMail là tương thích với dẫn dịch vụ email, bao gồm Hotmail, Gmail, Yahoo, và AOL, và hỗ trợ POP thư giao thức cũng như định dạng thư HTML. Bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng chuyển nhập của bạn tài khoản hoạt động email và tin nhắn với IncrediMail. Chương trình bao gồm các thông báo nâng cao lọc, tự động spellchecker và font kiểu sở thích.

Tổng quan

IncrediMail 2 là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi IncrediMail Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.100 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của IncrediMail 2 là 6.6.0.5288, phát hành vào ngày 02/01/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

IncrediMail 2 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,8MB.

Người sử dụng của IncrediMail 2 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho IncrediMail 2!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.100 UpdateStar có IncrediMail 2 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản